Vị trí

Thành phố Hồ Chí Minh

C7D/27, Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

0164 742 6999